Công trình/ Dự án

2910/15

CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN tiêu biểu mà Italisa đã tham gia

Được dẫn dắt bởi tập đoàn đa quốc gia Poway, Italisa Việt Nam thực hiện triết lý kinh doanh dựa trên nguyên tắc phát triển công nghệ độc đáo, tiên tiến, cùng chất lượng sản phẩm theo xu hướng mới  “sản phẩm xanh, cho cuộc sống xanh”. Dựa trên nền tảng hệ giá trị là sự an toàn, suất sắc và riêng biệt, & ... […]