ITALISA THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỐI THOẠI CÙNG CÔNG NHÂN TẠI BẮC GIANG

Ngày đăng tin: 15:57:31 - 13/06/2022 - Số lần xem: 705
Sáng 12/6, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với công nhân lao động toàn quốc với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Buổi gặp gỡ, đối thoại đã thu hút 4.500 công nhân lao động tham gia tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang, 63 điểm cầu các tỉnh, TP và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo báo Bắc Giang, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động cũng là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2022 nhằm “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Và ITALISA VIỆT NAM đã vinh dự là 1 trong 20 doanh nghiệp đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp khác, nằm trong khối Doanh nghiệp, thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tham dự buổi đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với chủ đề: "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển Đất nước".

Cùng xem lại một số hình ảnh được ghi lại tại buổi đối thoại:

buổi đối thoại 1

Hình ảnh của buổi đối thoại (1)

2

Hình ảnh của buổi đối thoại (2)

3

Hình ảnh buổi đối thoại (3)

hình ảnh 4

Hình ảnh buổi đối thoại (4)

hình ảnh 5

Hình ảnh buổi đối thoại (6)

hình ảnh 6

Hình ảnh buổi đối thoại (7)

hình ảnh 8

Hình ảnh buổi đối thoại (8)

Các tin khác